•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım Derneği Genel Merkezi’nden

  derneklogo 150x150

   “Kırım’daki sözde yargılamalar hakkında”

  14.09.2020, Ankara

  Rusya Federasyonu’nun vatanımız Kırım’ı işgaline karşı demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlı direnişini sürdüren Kırım Tatarlarına yönelik işgalci Kremlin rejiminin baskılarının bir diğerine de 16 Eylül 2020 Çarşamba günü hep birlikte şahit olacağız. “Bahçesaray Grubu Davası” adı ile bilinen sözde ve uydurulmuş davanın son celsesini hep birlikte göreceğiz.

  Kırım’ı işgal ederek yeryüzü cenneti vatanımızı komşu devletler, Türkiye ve dünyaya yönelik bir tehdit oluşturacak şekilde askerî bir üsse dönüştüren Rusya’nın bu uydurma ve sözde davalarla amacı Kırım’da Rus hukuksuzluğu ve haydutluğuna direnen Kırım Tatarlarını baskı altında tutmak ve yıldırmaktır. İşgalin başlangıcından bu yana Çarlık, Sovyet ve bilhassa Stalin rejiminin gayesini aynen benimseyen bugünkü Kremlin rejiminin Kırım’ı Kırım Tatarsız bırakma siyaseti değişmeksizin devam etmektedir.

  Kırım’ın aslî sahipleri olan Kırım Tatarları Rusya Federasyonunun bu barbarca amacına karşı mücadelesine devam edecektir.

  Uluslararası hukuk ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde Kırım’da herhangi bir yargılama ve yönetim yetkisine sahip olmayan Rusya Federasyonunun, Kırım Tatarlarına karşı baskı ve yıldırma gayesi ile açtığı sözde davaların tamamı mutlak butlan ile batıl yani yok hükmündedir. İnsanlık vicdanı; bu sözde davaları açan, yargılamayı yürüten ve bu dava komedyasında Kırım Tatarlarına karşı işlem ve eylemlerde bulunanları tarihin kara sayfalarında yer alan suçların failleri ile aynı kategoride yargılamış ve gerekli hükmü vermiştir.

  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında “adil yargılanma hakkı” ilkelerinin diğer haklarla birlikte açıkça çiğnendiği bu sözde yargılamaların tek sonucu Kırım Tatar halkının mücadele azminin artması olacaktır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar'ın 14.09.2020 Tarihli Açıklaması

  Kırım Derneği Önceki Dönem Genel Başkanı Tuncer Kalkay'ın 14.09.2020 Tarihli Açıklaması

  Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ümit Şilit'in 14.09.2020 Tarihli Açıklaması

  Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in 15.09.2020 Tarihli Açıklaması

   

  Pin It