•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • derneklogo 322x180

  KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

  GENEL MERKEZİ’NDEN

  30 Ekim 2018, Ankara

               “Kırım Tatar Millî Meclisi’ne ait malvarlığının müsaderesi” hakkında”

  Vatanımız Kırım’ın Rusya devleti tarafından uluslararası hukuka aykırı bir eylemle bir kez daha işgalinin ardından Kırım’da kurulan sözde Kırım yönetimi ve Moskova rejimi ile işbirliği yaparak her türlü dinî ve millî değerlerimizi ayaklar altına alan Kırım Müslümanları Dini İdaresi tarafından toplanan sözde Kırım Müslümanları Kurultayı’nda Kırım Tatar Millî Meclisi’ne ait malvarlıklarının “kamulaştırılarak” işbirlikçi Kırım Müslümanları Dini İdaresi’ne devredilmesine dair alınan karar sözde dahi olsa bir din işleri kurumuna yakışmayacak kadar hukuk ve ahlaka aykırıdır.

  Bu karar esasında bir “kamulaştırma” değil, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve insan haklarına saygıyı esas alan bütün devletlerin anayasalarında kutsal ve dokunulmaz olarak kabul edilen mülkiyet hakkının açıkça müsaderesi ve daha da ötesi gaspedilmesidir. Bu, dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde alenen ve açıkça suç olarak nitelendirilmiş bir eylemdir.

  Hususen söz konusu malvarlığının çok önemli bir kısmı Türkiye’de Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri ile Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’nın yapmış olduğu yardımlarla Kırım Tatar halkının ihtiyaçları için Kırım Tatar Millî Meclisi’nin kullanımına hasredilmiş, özgülenmiş vakıflardır. Bu yönü ile sözde Kırım Müslümanları Dini İdaresinin bu vakıfları gasbetme eylemine yönelik kararı İslam hukukunun vakıf, bağış ve hibe kurallarına da açıkça aykırı olduğu gibi sözde Kırım Müslümanları Dini İdaresi’nin en basit dinî kurallar konusunda dahi cehaletini ispatlamaktadır.

  Bu noktada açıkça belirtiriz ki söz konusu malvarlıklarını gasp kararı alanlara hakkımız helal olmayacak ve bu malvarlıklarının edinilerek özgülenmesine katkısı olan bütün diaspora mensubu yardımseverlerin hak ve hukukları adalet önünde sonuna kadar savunulacaktır.

  Bu vesile ile işbirlikçi Kırım Müslümanları Dini İdaresi’ni son kez İslâm’a ve hak yolunda mücadeleye davet ediyoruz.

  Pin It