•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  AZİZ TÜRK MİLLETİ ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE

  AÇIK ÇAĞRI
   
   
   

  Tarihî Türk-İslam yurdu olan Kırım yarımadası 27 Şubat 2014 günü ikinci kez Rusya tarafından işgal edilmiştir. 1783 yılındaki ilk işgalden bugüne Rus istibdadı altında büyük zulümler çeken, yüz binlercesi zorunlu hicrete mahkûm edilen ve nihayet 18 Mayıs 1944 tarihinde topyekûn Sürgüne gönderilerek Kırım’daki nüfusunun yarısı Rus devleti tarafından katledilen Kırım Tatarları, 2014 yılının hemen başında bir kez daha Rus dikta idaresi ile baş başa kalmıştır.

  Son 25 yıldır vatanlarına dönerek Kırım’ı yeniden bir Türk-İslam yurdu yapmak, yıkılan camilerini, mezarlarını, okullarını imar ve ihya etmek için barışçı bir mücadele yürüten Kırım Tatarlarına yönelik Rus baskıları bu son işgalden sonra gün be gün artarak devam etmiştir.

  Geçtiğimiz 6 ay zarfında Kırım’ın kahraman evladı, Türk dünyasının büyük lideri, dünyaca meşhur insan hakları savunucusu Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun, vatanı Kırım’a girişinin yasaklanması ile başlayan baskılar Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar’a getirilen yasaklama ile devam etmiş, önde gelen Kırım Tatar liderlerinin evleri basılmış, kanunsuz sorgulamalar yapılmıştır.

  Kırım’daki Sözde Kırım idaresi Kırım Tatar halkının liderlerine yönelik bu baskılarla yetinmemiş, sade Kırım Tatar vatandaşlarının evlerine baskınlar yaparak baskı ve yıldırma faaliyetlerini bütün Kırım Tatar toplumuna yaymışlardır.

  Kırım’daki kanunsuz Rus güçleri Kırım Tatarları tarafından kurulan camilere, Kur’an kurslarına da baskınlar yaparak girmiş ve manevi değerlerimize de hakaret etmeye başlamışlardır.

  17 Eylül 2014 tarihi itibarı ile Kırım Tatar halkının en yüksek icra organı olan ve üyeleri demokratik seçimlerle göreve gelmiş Kırım Tatar Millî Meclisi’nin binası da Rus idaresine bağlı silahlı güçlerce basılarak mühürlenmiş ve Meclis binasında bulunan belgeler ve bilgisayarlara el konulmuştur.

  Bugüne kadar Türkiye’de kurulu 25 teşkilatımızla beraber Kırım Derneği Genel Merkezi olarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Kırım’da yaşanan olaylar hakkında bilgilendirmek ve muhtemel gelişmelerden haberdar etmek yönünde faaliyetler yürüttük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kırım’da yaşayan kardeşlerine sahip çıkacağı ve onların haklarını en güçlü şekilde savunacağına olan inancımızı koruduk.

  Bununla birlikte, Rusya’nın Kırım’ı işgali ve sonrasında Ukrayna’da yaşanan olaylarla ilgili olarak, Türkiye’nin müttefiki olan NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer gelişmiş demokrasi yanlısı ülkelerin; dünya barışı ve istikrarını tehdit eden, ciddi huzursuzluk ve çatışmaların kaynağı olan Rusya Federasyonu’na karşı başlattıkları yaptırımlara Türkiye’nin arzu edilen düzeyde katılmadığını da üzülerek müşahede etmekteyiz.

  Gelinen bu nokta, esasen Kırım Tatarları için çok daha karanlık ve belirsiz bir geleceğin başlangıç noktası olmakla birlikte, tarihten ders almayı bilenler için, Türkiye’nin de millî güvenliğini tehdit eden bir noktadır.

  Tarihî gerçeklerin ışığı altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de Rusya’nın yayılmacı siyasetine karşı vakit geçirmeksizin ciddi yaptırımlar başlatması, ileride doğması çok muhtemel sorunların bugünden bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır.

  Bu itibarla, aziz Türk Milleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çağrımız; her türlü uluslararası kuralları göz ardı eden, 21. yüzyılda hala komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermeyen, insan haklarını hiçe sayan, saldırgan ve despot Rusya Federasyonu’na karşı medeni dünya ile birlikte ortak tavır alınmasıdır. Ortak tavrımızı göstermek içinse aşağıda sıralanan önlemlerin, kararlı bir şekilde uygulanmasını talep etmekteyiz.

  1. Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik ucuz tatil kampanyası uygulamalarının sonlandırılması,

  2. Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul almalarının sınırlanması,

  3. Rusya Federasyonu ile kültürel alandaki bütün işbirliği ve ilişkilerin kesilmesi,

  (Bu meyanda 2015 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazan projesine sağlanan her türlü desteğin askıya alınması, her türlü kültürel işbirliği programlarının iptal edilmesi)

  1. Rusya ile yürütülen bütün iktisadi, teknolojik ve sanayi projelerinin, Rusya Federasyonu’nun Kırım’daki duruşunu değiştirinceye kadar askıya alınması,

  2. Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan yaptırımların aynı sırayla uygulamaya konulması.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Pin It