•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  21 MAYIS 1864 BÜYÜK ÇERKES SÜRGÜNÜ’NÜN

  150. YILDÖNÜMÜ BİLDİRİSİ

   
   
   Rusya İmparatorluğu’nun Batı Kafkasya’yı yani Çerkes topraklarını istilâsını tamamlamasının sembol tarihi olarak kabul edilen 21 Mayıs 1864 Çerkes halkının Büyük Sürgün’ünün yani vatanını terke mecbur bırakılmasının da timsali olarak bilinmektedir. Aslında daha 1783’de Kırım Hanlığı’nın yıkılışından itibaren Çerkes vatanına Rusya İmparatorluğu’nun saldırıları başlamış ve bu yiğit halk bir asra yakın süre istiklâl mücadelesi vermek zorunda kalmıştı. 1864’ten önce de pek çok Çerkesler ülkelerini terk ederek Osmanlı Devleti’ne göçe mecbur olduysa da, 1864 sonrasında Çerkes halkının büyük çoğunluğu vatanından mahrum kaldı ve muhacirlikte büyük acılar yaşadı.
  Çerkeslerle yüzyıllarca ortak kaderi paylaşan Kırım Tatarları da 1864’ten üç yıl önce en büyük göç dalgalarından birini yaşamış ve nüfuslarının büyük kısmı vatanlarından kopmuştu. İki kardeş milletin kader ortaklığı hem diasporada, hem de istilâ edilmiş vatan topraklarında günümüze kadar bir buçuk yüzyıl boyunca devam etti. Her iki toplum da birbirine çok benzer ve aynı sebeplerden kaynaklanan muazzam acıları yaşadı.
  Kırım Tatarları Çerkes kardeşlerinin duygularını en iyi anlayabilecek konumdadır. Devasa boyutlardaki facialar bile ne Kırım Tatarlarını, ne de Çerkesleri yok edemedi, onları teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacaktır. Tarih haklı mücadelelerinde mutlaka Kırım Tatarlarının ve Çerkeslerin zaferini yazacaktır.
  Vatanı yakın dönemde bir kere daha işgal altına alınmış ve varlığı tehdit altına konulmuş olan Kırım Tatarları adına Kırım Derneği Genel Merkezi kendisininkine çok benzeyen 150 yıllık dinmeyen acısı karşısında kardeş Çerkes halkını saygı ile selâmlamakta ve şehitlerini rahmetle anmaktadır. Geleceğin hem Kırım’a, hem Kafkasya’ya, hem de bütün insanlığa hürriyet, barış ve refah getirmesini diliyoruz.  
  Pin It