•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  


   

  KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  (13.03.2014)

   

  Kırım Özerk Cumhuriyeti sözde Parlamentosu’nun Kırım’ın Rusya’ya teslimine hazırlık olarak 40.000 kişilik işgalci Rusya ordusunun silâhlarının gölgesinde referandum yapılması kararı ve yarımadanın “bağımsızlığı”na ilişkin beyanları her türlü hukuk kaidesini ayaklar altına alan, hiçbir demokratik ilke ve kural ile bağdaşmayan eylemlerden ibarettir. Son günlerde, Kırım’ın bu utanç verici işgaline bir ölçüde meşruiyet görüntüsü verebilmek ve bu saldırganlığa karşı koyan yegâne yerli güç olan Kırım Tatar halkının direncini kırabilmek maksadıyla, Kırım’ın Rusya hakimiyetine girmesi halinde onlara bir takım haklar ve imkânlar tanınacağı yolunda Rusya tarafından bazı kandırmaca teşebbüslere girişildiği görülmektedir. Kırım Tatarları Rusya hakimiyeti altında geçirdikleri iki asrı aşkın süre içinde neler yaşadıklarını ve defalarca yok olmanın eşiğine nasıl getirildiklerini asla unutmamışlardır. Kırım Tatar halkı bazı çok saf yahut kötü niyetli insanlara hitap edebilecek türden böyle yalan vaatler ve aldatmacalarla defalarca karşılaşmış olup, neticelerini büyük acılarla hatırlamaktadır. Herşey bir yana, Rusya’nın mevcut diktatörlük rejiminin sınırları içindeki “azınlık” halklara nasıl muamele edegeldiğini de açıkça görmektedir. 

  Kırım Tatarlarının yegâne meşru temsil organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi Rusya tarafından başlatılan bu gayrimeşru işgal hareketine bütünüyle karşı çıkmış ve Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını kesinlikle reddetmiştir. Gayrimeşruluğu örtme girişiminin bir parçası olan sözde referandum ve buna katılmaları için Kırım Tatarlarına yapılan boş vaatler asla kabul edilemez.

  Bununla birlikte, dünyada ve Türkiye’de Kırım Tatarlarının Rusya’nın Kırım’ı zaptına razı olmaya ikna edilmeleri doğrultusunda çaba gösteren bazı kişi, kurum ve kuruluşlar zuhur etmeye başlamıştır. Hatta Kırım Tatarlarının haklarının savunulması perdesi altında Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının Türkiye’ye göç etmelerinin memnuniyetle karşılanacağı beyanları ortaya çıkmıştır.

  Kırım Tatarları, Kırım’ın aslî ve tarihî sahipleridir ve bin bir zorlukla döndükleri vatanlarından bir daha göç etmeye hiç niyetleri yoktur. Kırım’ın Kırım Tatarlarından şu veya bu şekilde boşaltılması Putin Rusyası’nı pek memnun edecek olsa da, Kırım Tatarları bu oyuna gelmeyeceklerdir. Bu yöndeki her türlü talihsiz açıklama Rusya’nın Kırım’daki Kırım Tatar varlığını yok etmeye yönelik tarihî emellerine hizmet etmekten başka bir netice veremez. Temsil ettiği Kırım Tatar diasporası adına Kırım Derneği, bu yönde hareket eden kişi, kurum ve kuruluşları açıkça kınadığını ve Kırım’ın yabancı işgal güçlerinden derhal arındırılması ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün muhafazası dışında bir arayışın kesinlikle kabul edilemeyeceğini kamuoyuna arz eder.


  (İngilizce)

  GENERAL CENTER OF CRIMEAN ASSOCIATIONS

  (13.03.2014)

  Declarations of the alleged Parliament of Autonomous Republic of Crimea about the “independence” of Crimea and its decision to conduct a referendum for this purpose under the protection of 40.000 intruder soldiers of Russian Federation is a preparation for annexation of Crimea by Russia. This is acts disregards all principles of international law and rejects all of the democratic principles. Recently, it was observed that some trickery statements are emerged in order to justify this shameful invasion and to brake the resistance of Crimean Tatar people who are the only titular power rejecting this offensive movement in Crimea. According to these statements, in case of the annexation of Crimea by Russia, Crimean Tatar people will have some rights and opportunities. Crimean Tatars never forgot what they experienced under the Russian rule almost more than two centuries and how their people were brought to the edge of death again and again. Crimean Tatar people were faced these type lies, which can be believed by only naive or malicious people, many times and remembers the painful consequences of them. On the other hand, treatment to the “minorities” under the existing dictatorship of Russia is very obvious.

  Milli Meclis of the Crimean Tatar people, the only legitimate representative body of Crimean Tatars,     has objected the Russian illegitimate invasion from the outset and rejected the annexation of Crimea by Russia. The referendum which is an illegitimate attempt to cover up the situation and pointless promises to make the Crimean Tatar people vote in the referendum cannot be accepted.

  In addition to that some people and institutions which are working to persuade to show consent Crimean Tatars living in diaspora for the annexation of Crimea by Russia, are started to emerge. Moreover, some statements calling the Crimean Tatars living in Crimea to migrate to Turkey aroused under the cover of protection of the rights of the Crimean Tatars.

  Crimean Tatars are the essential and historical owners of the Crimea and they do not intend to migrate from Crimea to where they turned back under numerous difficulties. Although Putin and his Russia will be very delighted with a Crimea without Crimean Tatars, Crimean Tatar people will not be deceived by their tricks. Thus, all type of statements parallel to this unfortunate rhetoric will eventually serve the Russian ambition which is to eradicate the Crimean Tatar population living in Crimea. In the name of the Crimean Tatar Diaspora represented by it, Crimean Association is explicitly censure the persons and institutions behaving according to this unfortunate rhetoric. In addition, Crimean Association explicitly declares that Crimea should immediately be freed from the stranger invasion forces and any other way is unacceptable other than the conservation of territorial integrity of Ukraine.


  (Rusça)

  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КРЫМСКИХ АССОЦИАЦИЙ

  (13.03.2014)

  Проведение референдума под влиянием 40.000 российских солдат и провозглашение полуострова «независимым» со стороны  так называемого Парламента АР Крым не соответствует никаким нормам права и несовместимо ни с какими демократическими принципами.  В последние дни Россия, чтобы дать хоть какого-нибудь легитимного вида этой оккупации, пытаясь сломить противостояние крымских татар, выбрала хитрый путь и обязалась в случае присоединения Крыма к России крымские татары получат  новые права и возможности.  Несколько раз находящиеся на грани уничтожения крымские татары не забыли и не забудут  мучения и горести которые они пережили за два столетия под господстом России. Крымские татары очень и очень много раз сталкивались с хитростью и ложными обещаниями, они и по сей день вспоминают их последствия с большой болью. В конце концов, все мы знаем как Россия в рамках диктаторского режима относится к «меньшинствам».

  Меджлис крымскотатарского народа являясь единственным законным представителем крымских татар против незаконной оккупации и катигорически отказывается от присоединения Крыма к России. Крымскотатарский народ никогда не примет проведение так называемого референдума и как приложения к нему пустые обещания о правах и возможностях.

  Тем не менее в мире и в Турции появляются люди, организации, учреждения, которые пытаются убедить и получить соглашение крымских татар о присоединении Крыма к России. Под предлогом защиты прав крымских татар проживающих на територии Крыма, появилось приветственное заявление о миграции крымских татар в Турцию.

  Крымские татары являются кореными жителями Крыма и они пережили очень много сложностей чтобы вернуться на историческую родину, поэтому они не имеют намерения мигриромать вновь. Путин будет безмерно рад, если ему удасться всяческими путями избавить Крым от крымских татар, но крымские татары не войдут в эту игру. Любое неудачное высказывание России связанное с уничтожением крымских татар ни что иное как прислуживание своим историческим амбициям и не принесет никаких результатов. Крымскотатарский дернек, как представитель крымскотатарской диаспоры осуждает людей, учреждения и организации, которые действуют в данном направлении и требует немедленной очистки Крыма от оккупантов и заявляет общественности что диаспора не примет другого варианта кроме как сохранения целостности Украины.

  Pin It