•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NİN BASIN AÇIKLAMASI

  Kırım Tatarlarının tarihî vatanı olan Kırım 27 Şubat 2014 gününden itibaren Rusya askerî birlikleri tarafından işgale başlandı. Önce Kırım Muhtar Cumhuriyeti Parlamentosu basılarak, Parlamento’nun bir kısmına silâhların gölgesinde oturum yaptırılıp, Kırım’ın en önde gelen Rus ayrılıkçılarından birinin başkanlığında ve tamamen Ruslardan oluşan sözde bir “Kırım Hükûmeti” kurduruldu. Aynı toplantıda yine tamamen kanunsuz şekilde Kırım’ın kaderi hakkında referandum kararı alındı. 28 Şubat günü ise Kırım’ın bütün hava, deniz ve kara yolu girişleriyle idarî binaları ve devlet radyo-televizyon kurumu bu baskıncılar tarafından işgal edildi. Yarımadanın dış dünyayla olan her türlü ileşim vasıtaları bir bir baskıncılar tarafından zapt edilmekte ve kesilmektedir. Vatanımızı istilâ eden yabancı işgal güçlerinin Kırım Tatar millî kurumlarını özellikle hedef alacakları bilgisi gelmektedir. Silâhsız ve savunmasız olan Kırım Tatar halkı vatanını işgal eden ve binlerce kişiden oluşan yabancı silâhlı güçler karşısında çok ciddî bir tehdit altındadır.

  Rusya’nın Kırım’da yaptığı bu terörist eylem ve istilâ hareketi her türlü milletlerarası kuralın ayaklar altına alınmasından başka bir şey değildir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yapılmış olan bu açık saldırının haklı görülebileceği en ufak bir gerekçe olamaz. Dünyanın bugün geldiği noktada geçtiğimiz yüzyıllara ait istilâ ve nüfuz bölgeleri kurma teşebbüsleri asla kabul edilemez.

  Kırım Tatarlarının vatanlarından ve millî haklarından asla vazgeçmeyen, bunun uğrunda en yılmaz şekilde mücadele eden yiğit bir halk olduğu çoktan tarihe geçmiştir. Ancak, bu vasıfların yanında demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve barışa bağlılık da Kırım Tatar halkının hiç bir zaman sapmadığı millî prensipleri ve sosyal gelenekleridir. Bu her zaman böyle kalacaktır.

  Kırım Tatar halkının Kırım’da ve Ukrayna Cumhuriyeti’nin diğer bölgelerinde yaşayan Ukrain, Rus ve diğer etnik gruplara mensup hiç bir halka karşı düşmanlığı yoktur. İhtiraslı ve emperyalist politikacıların bütün çirkin oyunları dahi halkımızın diğer halklarla dostça ve barış içinde yaşama kararlılığını değiştiremez. Biz, Kırım’da, bütün Ukrayna’da ve aslında bütün dünyada hiç bir halkın diğerine zulmetmediği, birbirine saygı gösterdiği, hukuk ve demokrasi içinde yaşadığı bir düzen istiyoruz.

  Gerek Vatan Kırım’daki, gerekse diasporadaki Kırım Tatarları uğrunda canlarını vermeye hazır oldukları vatan topraklarındaki bu terörist oldu bittiyi ve bu yüz kızartıcı metotlarla teşkil edilen sözde siyasî yapılanmaları asla tanımayacaklardır. Kırım Tatar halkı Ukrayna’nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve demokratik düzenini sonuna kadar savunacak, yegâne vatanı olan Kırım yarımadasının Rusya tarafından gasp edilmesini asla kabul etmeyecektir. Kırım’ın kaderinin belirlenmesinde Kırım Tatar halkını ve onun iradesini hiçe sayan bütün karar ve uygulamalar hukuken ve siyaseten yok hükmündedir.

  Kırım Tatarları olarak herşeyden önce kopmaz soy, dil, din, kültür ve tarih bağlarıyla bağlı olduğumuz, her zaman büyük saygı ve sevgi beslediğimiz kardeş Türkiye’ye, bütün Türk dünyasına, İslâm alemine ve dünya kamuoyuna, yapılmakta olan bu terörist saldırı ve istilâyı durdurmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

   

  YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP UKRAYNA!

  RUSYA KIRIM’DAN ELİNİ ÇEK!

  YAŞASIN HÜR KIRIM TATAR HALKI!

  KIRIM TATAR HALKI ASLA TESLİM OLMAYACAKTIR!

  VATANIMIZ KIRIM’DAN ASLA VAZ GEÇMEYECEĞİZ! 

   

  Kırım Derneği Genel Merkezi

  2 Mart 2014, Ankara

  Pin It