•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  Konu: Dernekten ihraç edilen eski Şube Başkanı Mustafa Sarıkamış

  Derneğimizin 22 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerimizce verilen önerge üzerine gündeme alınan maddenin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile;

  Derneğimiz Seydişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıkamış’ın;

  1-Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmesi, uyarılara rağmen kararlara aykırı hareket etmeyi devam ettiriyor olması, bu bağlamda;

  2-Seydişehir şubesinin Genel Kurul toplantılarının yapılıp yapılmadığı hakkında Genel Merkez’e bilgi vermemesi, Dernekler Kanunu ve Derneğimiz Tüzüğü’ne göre 3 yılda bir yapılması gereken Genel Kurul sonuç bildirimlerini ve Tüzüğe göre Genel Kurul toplantıları ile ilgili göndermesi gereken bilgi ve belgeleri Genel Merkez’e bildirmemesi,

  3-Genel Merkez’in bilgisi ve izni dışında Dernek adına hukuksuz bir şekilde “Kırımın Sesi” adlı sürekli yayına devam etmesi (özellikle Qırım Hakikat ve Kırım Haber Ajansı adlı resmi ve lisanslı basın kuruluşlarının haberlerini Basın Kanunu’na aykırı olarak izinsiz bir şekilde ve kaynak göstermeden kullanması, uyarılara rağmen suç unsuru taşıyan yasadışı kullanma fiiline son vermeyerek Derneği kasten hukuki ve cezai sorumluluk altına sokması)

  4-Söz konusu yayında ve sosyal medya hesaplarında yetkisi bulunmadığı halde Dernek tüzel kişiliğini bağlayıcı beyanlarda bulunması;

  5-Dernek tüzel kişiliğinin kamuoyu önünde itibarını zedeleyici açıklamalar ve paylaşımlar yapması ve uyarı ve görüşmelere rağmen bunlara devam etmesi,

  6-Kırım Tatarlarının temsil organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi ve üyesi bulunduğumuz Dünya Kırım Tatar Kongresi ilke ve kararlarına aykırı olacak şekilde faaliyetler yürütmesi, (işgalci rejim ile işbirliği yapan Kırım Müslümanları Dini İdaresi ile ortak faaliyetler yürüterek, yukarıda belirtilen yayın organında işbirlikçi Müftülüğe ait etkinlikleri duyurarak bunlara maddi destek sağlaması, uluslararası ambargo kararlarına rağmen Kırım’a Türkiye’den gemi ile mal girişi yaptırması, yasadışı yapılarla bağlantılı çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapması, bu gibi yapı ve örgütlerin Kırım’daki yapılanmaları ile ortak faaliyetler yürütmesi ve benzeri)

  7-Genel Kurul ilanının yapılmasından sonraki bir tarihte Dernek Tüzüğünün 5. Maddesinde yer alan “DERNEK HER TÜRLÜ SİYASETLE UĞRAŞMAZ” hükmüne açıkça aykırı olacak şekilde Dernek adına beyanat vermesi,

  gerekçeleri ile Derneğimiz Seydişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden azli ile Dernek üyeliğinden ihraç edilmesi hususundaki teklif, Genel Kurul toplantısında görüşülerek, Derneğimiz Seydişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıkamış’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden azli ile Dernek üyeliğinden ihraç edilmesine Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyunca bilgi alınması rica olunur.

  Pin It