•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneklerimizde faaliyetlerimizin çoğalması, buralarda millî kültürümüz, tarihimiz ve medeniyetimiz ile ilgili bilgilerin ve tabiî ki örneklerin verilmesinin önemi tartışılmaz. Bugün Genel Merkezimize bağlı olan-olmayan bütün derneklerimizde “Millî Değerlerimiz ve Sembollerimiz” hakkında bir fikir birliği oluşmuştur.

  Bütün derneklerimiz Kırım için bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olmak zorundadır. Yeterli olmayabilir, eksik olabilir fakat faaliyetler derneklerimizin kuruluş amaçlarına uygundur ve samimîdir.

  Bazı derneklerimiz 2013 yılı içerisinde doğru ve çok güzel faaliyetlere imza atmışlardır. Bilhassa Bursa şubemizin başlatmış olduğu Vatan Kırım’da cami yapımıyla ilgili çalışma bütün derneklere örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Artık derneklerimiz Kırım’da okul, cami, çocuk yuvaları, huzur ve bakım evleri gibi amaca uygun hizmetleri başlatmak durumundadır. Öte yandan, yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan Kırım Tatar dilini ve kültürünü hem Vatan Kırım’da, hem de diasporada yaşatabilmek için gerekenleri yapmak, bu doğrultuda her türlü projeleri üretebilmek herşeyden önce gelen vazifemizdir.

  Türkiye’de yapılacak her türlü dernek toplantıları, çibörek günleri, konserler, tepreçler, seminer ve konferanslar kendi başına maksat yahut boş birer eğlence faaliyeti değil, vatanımız Kırım için yapacağımız hizmetlerin birer vasıtasıdır. Ayrıca insanlarımıza ulaşmak, onları bir araya getirip meselelerimizi anlatabilmek, geniş kamuoyuna kendimizi duyurabilmek için bir yoldur. Daha fazla yardım, fitre-zekat ve kurban toplamak için bu şekildeki çalışmaların sistemli bir şekilde devam etmesi çok mühimdir. Öte yandan, ortak millî sembollerin vurgulanıp, bilmeyenlere anlatıldığı millî kültür ortamlarını oluşturabilmek de bizim vazifelerimiz arasındadır. Hatırdan çıkartılmaması gereken çok önemli bir nokta da şudur ki, zaman ve şartlar dolayısıyla Kırım Tatar millî kültüründen büyük ölçüde habersiz yaşamış pek çok insanımız millî kültürümüzle, yırlarımızla, değerlerimizle, tarihimizle, sembollerimizle ve meselelerimizle ancak bu vesilelerle ve bu ortamlarda tanışabilme imkânını bulmaktadırlar.

  Bu bağlamda, özellikle Kırım Tatarlarının Vatanlarından sürgün edilişinin 70. yılına, Türk Dünyasının ve Kırım’ın büyük fikir adamı İsmail Bey Gaspıralı’nın 100. ölüm yılına denk gelen 2014 yılında, herşeye rağmen yok olmadığımızı, var olacağımızı gösterebilmek adına, faaliyetlerimizin daha da yoğunlaşması çok elzemdir. Bu nedenle, her türlü toplantı ve faaliyetlerin Kırım Tatar kuruluşlarınca ardı ardına 2014 yılı boyunca tertip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

  Kırım için faaliyetlerini devam ettiren, halkına ve vatanına hizmet etmeye gayret gösteren bütün Vakıf ve Derneklere samimî gayretlerinde başarılar dileriz.

   

  Pin It