•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  

  KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  (25.04.2014)

   

   

  Kırım Derneği Genel Merkezi’nin 12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim, Denetim ve Yüksek Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerinin katılımı ile 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen genişletilmiş organlar toplantısında, vatan Kırım’ın Rusya tarafından insan hakları ve uluslar arası hukuka açıkça aykırı bir şekilde işgali, büyük Kırım Tatar Sürgünü’nün 70. Yılı ve UNESCO tarafından İsmail Bey Gaspıralı’nın vefatının 100. Yılı münasebetiyle 2014 yılının İsmail Bey Gaspıralı Yılı olarak ilanı konuları görüşülerek birinci etap faaliyet ve eylem planı ile bağlı Şubelere ve işbirliği halinde olunan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına tavsiye niteliğinde oybirliği ile alınan kararlardır:

  1-Vatan Kırım’ın Rusya tarafından uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir şekilde işgal edilmesi ve Kırım Tatarlarının Kırım’da içinde bulundukları insan hak ve hukukuna aykırı durum nedeni ile yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun da tarafımızca benimsenen haklı tespit ve görüşleri doğrultusunda Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından 2014 yılı bahar aylarında tepreç, şenlik, festival tarzı etkinlikler düzenlenmeyecek olup; bu yöndeki kararımızın tüm Şubelere tavsiye edilmesine;

  2-Kırım’da ve Ukrayna’da yaşanan insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı uygulama, işlem ve olayların izlenerek kamuoyuna aktarılması amacı ile hukukçu, siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından oluşan bir “Kırım’da ve Ukrayna’da İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk İhlallerini İzleme Komisyonu” oluşturulmasına;

  3-Derneğimiz Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde Şube ve temsilciliklerimizin yerel yönetim organlarına müracaat ederek; bu yerleşim yerlerinde “Kırım Sürgünü Anıtı”, “Gaspıralı İsmail Bey” adına anıt, park, cadde ve sokak isimleri verdirilmesi; “Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu” ve “Kırım” adına park, cadde ve sokak isimleri verdirilmesi konularında çalışmalar ve ilgili mercilere müracaatlar yapılmasının tavsiye edilmesine;

  4-Derneğimiz Şube ve temsilciliklerinin bulundukları yerleşim yerlerinde yerel yönetim organları, her türlü meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel basın, siyasi partilerin temsilcilikleri, üniversite ve yüksek okul idareleri, yöre milletvekilleri ile yoğun görüşme ve istişarelerde bulunarak, Kırım Sürgününün 70. Yılı, İsmail Bey Gaspıralı’nın Vefatı’nın 100. Yılı ve bilhassa Kırım’ın Rusya tarafından işgali ile Kırım ve Ukrayna’da yaşanan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda yöre kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacak açık hava ya da kapalı salon toplantılarının, şehirlerin kalabalık ve yoğun mekanlarında kamuoyu bilgilendirme amaçlı standlar açılması ve sair etkinliklerin yapılmasının tavsiye edilmesine;

  5-17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Ankara’da büyük bir camide Sürgün Şehitleri Anısında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutulmasına; Şube ve temsilciliklerimizin bulunduğu yerlerde de dernek merkezleri veya camilerde bu etkinliğin yapılmasının tavsiye edilmesine;

  6-18 Mayıs 2014 Pazar günü Ankara’da “Sürgün’ün 70. Yılı-İşgalin Tel’ini” sloganı ile büyük bir miting düzenlenmesine, mitinge katılımın en yüksek düzeyde tutulması için görevli komisyonca tüm hazırlıkların ivedi bir şekilde başlatılmasına;

  Karar verilmiştir. Takip eden faaliyet etapları Şubeler, temsilcilikler ve ilgili tüm kurum kuruluşlarla ayrıca paylaşılacaktır.

  Bilgi alınmasını saygı ile arz ederiz. 

  Pin It