Yazılar

Zafer Karatay

14.12.2018

Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliğinden

Av. Namık Kemal Bayar

14.12.2018

Doğru oturup, doğru konuşalım; çuvaldızı elimize almadan önce iğneyi kendimize bir batıralım;

Ufuk Aykol
18.12.2017

"Kırım Müslümanı, Kırım’ı daha mükemmel, daha muntazam bir surette tanzim etmek, kendi kanununu, kendi nizamını kendisi tertip eylemek için kurultayını açmaya karar verdi."

Zafer Karatay
09.12.2017

"Numan Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet ve Abdülhakim Hilmi Ârifzâde’nin öncülüğündeki bu gençler Çarlık rejimine karşı amansız bir düşmanlık beslemekte ve Kırım Tatarlarının kendi millî kaderlerine sahip olmaları gereğine yürekten inanıyorlardı."

 Av. Namık Kemal Bayar
 25.11.2017

Bundan tam yüzyıl önce bugünler Kırım Tatarlarının anayurdu Kırım yarımadasında millî hareket ve mücadelenin oldukça heyecanlı ve aktif hareketleri yaşanıyordu. Birinci Dünya Savaşı Rus Çarlığı için yıkımın başlangıcı olmuş ve Çarlığın her yerinde ihtilaller, iç çatışmalar ve çarpışmalar olanca hızı ile devam ediyordu.

Tuncer Kalkay
07.03.2017

Ukrayna’daki iç karışıklığı fırsat bilen Rusya, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak, üç yıl önce Kırım Tatarlarının Vatanı Kırım’ı işgal etmişti.