•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım Derneği Genel Merkezi’nden

  derneklogo 590x330

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün 75. Yılı

  Ankara, 18 Mayıs 2019

   

  Kırım Tatarlarının tarihi vatanı Kırım’ın, Rusya  tarafından  1783 yılında ilk kez işgal edilmesi  sonrasında; Özellikle 19. Yüzyıl boyunca vatanlarını terk etmeye zorlanan Kırım Tatarları, kitleler halinde maruz bırakıldıkları zorunlu göçler ile Osmanlı Devletine sığınmak zorunda kaldı.

  Her türlü baskıya rağmen vatanlarında kalabilenler ise XX. yüzyılın ortalarına kadar, sürgünler, katliamlar ve yaratılan suni açlıklara maruz bırakıldı, yüz binlerce insanımız yok edildi.

  Nihayet, bundan 75 yıl önce, 18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatarları’nın evlerine zorla giren Sovyet askerleri onlara 15 dakika içinde evlerini terk etmelerini emrettiler. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bütün Kırım Tatarları hayvan vagonlarında Ural Dağları’na, Orta Asya çöllerine sürgüne gönderildiler. Kırım’da tek bir Kırım Tatarı dahi bırakılmadı. Bu caniyâne sürgün tam bir soykırım haline dönüştü. Sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarının yarısına yakını bir yıl içinde yok oldular.

  Bununla da kalınmadı, Kırım’daki medeniyetimize ait her türlü iz yok edilmeye çalışıldı.  Okullar, camiler yıkıldı,  bütün belgeler, evraklar, kitaplar, arşivler yakıldı, mezarlıklar bile bozuldu, yer adlarının tamamı değiştirildi.

  Sürgün sonrasında hayatta kalabilenler, vatanlarından binlerce km. uzakta, her türlü olumsuzluğa rağmen hayatlarını idame ettirebildiler. Vatanları Kırım’ı asla unutmadılar. Kırım’a dönüş için on yıllarca hayranlık uyandıran bir mücadele verdiler.

  Sovyetler Birliği’nin çözülme süreci içinde Kırım’a geri dönebilen Kırım Tatarları 1990’lı yılların başından itibaren Vatanlarında yeniden kök salmaya başladı, büyük yokluklar içinde millî müesseselerini yeniden kurmaya uğraş verdiler.

  Dini ve milli bütün değerleri baskı altında olan Kırımlı Müslümanlar maalesef bugün dahi bütün dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılmaktadırlar.

  Bizler Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kırımlı, Kırım’da kalan kardeşlerimizi ve Vatanımızı hiçbir zaman unutmadık. Onların yok olmamak için gösterdikleri gayretleri hep destekledik. Türk ve dünya kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye gayret gösterdik.

  Kırım’daki kardeşlerimiz milli ve dini değerlerini yaşatmak, milli müesseselerini kurmak istiyorlar. Biz de bütün kamuoyunu onların bu gayretine destek olmaya çağırıyoruz.

  Sürgününün üzerinden tam 75 yıl geçti… Yok edildi denilen Kırım Tatar halkı bugün dimdik ayakta geleceğe umut ve güvenle bakıyor.

  Bizi yok etmek isteyen Stalin ve yandaşları tarihin karanlık sokaklarında yok oldu.

  Bizi yok etmek isteyen Sovyetler Birliği adlı devlet artık yok. Ama biz varız ve var olacağız.

  Yaşasın Kırım…Yaşasın Kırım

  Pin It