•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından yayınlanan bildiride Rusya Federasyonunda yürürlüğe girecek yeni anayasa ile Federasyonu oluşturan Rus olmayan milletler ve diğer etnik toplulukların hayat hakkının sona ereceği, ülkede hukuk güvenliği ve adil yargılama hakkının tamamen ortadan kalkacağı, Rusya ile ilişkili olan devlet, kişi ve diğer kuruluşların hukuki güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı vurgulandı.

  Türkiye’de faaliyet gösteren 56 Kırım Tatar teşkilatı ve uluslararası faaliyet gösteren Bağımsız İdil-Ural Teşkilatının imzaladığı belgenin tam metni şu şekilde:

  TÜRKİYE’DEKİ KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN

  platformTamga1

   “Rusya Federasyonu Anayasasında Yapılacak Değişiklikler Hakkında”

  22.06.2020

  Kırım Tatarları, tarihlerinden aldıkları tecrübe ile 27 Şubat 2014 yılında vatanları Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından hukuksuzca işgalini tanımadıklarını ve Rusya Federasyonunun egemenliğini asla kabul etmeyeceklerini bütün dünyaya ilan etmiştir. Vatan’da yaşayan kardeşlerinin bu kararı dünyanın pek çok ülkesine dağılmış Kırım Tatar diasporası tarafından da kabul edilmiş ve işgale karşı insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalınarak mücadeleye başlamıştır.

  Kırım Tatar halkının bu onurlu ve tüm dünya tarafından saygı ile karşılanan kararı, Kırım’ın ilk kez 1783 yılında Rusya tarafından işgalinden bu yana yaşadığı büyük acılar ve felâketlerden edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Halkımız, iki asrı aşan bu işgal devirlerinden Rusya devletinin işgal altına aldığı topraklarda Rus olmayan diğer milletlere, halklara, etnik ve dinî unsurlara gerçekte hayat hakkı tanımadığını uğradığı sürgünler, katliamlar, baskı ve eritme siyasetleri sonucunda çok acı ve açık bir şekilde öğrenerek millî benliğine silinmez bir şekilde işlemiştir.

  Kırım’ın işgalinden altı yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra Kremlin yönetiminin 1 Temmuz 2020 tarihinde son aşama olarak halkoylamasına sunacağı Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklik tasarısı Kırım Tatarlarının Rus hegemonyasına direnmesinin ne denli doğru ve haklı bir karar ve eylem olduğunun ispatıdır.

  Bugünden sonuçları belli olan sözde halkoylaması sonucunda Rusya Federasyonunun yürürlüğe girecek yeni anayasası ile “Rusya kanunları uluslararası sözleşmelerden üstün tutularak” esasen ne Rus halkının ne de Rus olmayan diğer halkların ve dahi Rusya Federasyonu ile ilişkili olan diğer devlet, kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ve bireylerin hukukî güvencesi kalmayacak; gerek Rusya Federasyonu vatandaşı gerekse Rusya Federasyonu ile her türlü medenî, ticarî ve sair ilişkisi olan devletler dahil diğer ülke vatandaşı kamu ve özel kişi ve kuruluşların hak arama, adil yargılanma ve sair temel hak ve özgürlükleri Rus kanunlarının ve yargısının hüküm ve insafına bırakılmış olacaktır. Bu uluslararası hukuk düzeninin ve hususen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok açık bir ihlalidir.

  En az bunun kadar ve bizler için daha da önemlisi, anayasa değişiklik tasarısında yer alan “Rusya Federasyonu topraklarında, devlet kurucu halkın dili olan Rusça devlet dilidir. Rus halkı devlet kurucu bir halk olduğu gibi, Rusya Federasyonunun ortak hukuka sahip halklarının çok milletli ittifakına dahildir.” düzenlemesidir. Gerek değişiklik tasarında yer alan başkaca hükümler, gerekse Rusya Federasyonunda özellikle anadil konusunda geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren kanunlarla birlikte değerlendirildiğinde bu madde esasen Rusya Federasyonunda yaşayan ve Rus olmayan bütün milletler, halklar, etnik ve dinî unsurların varlığına son verme amaçlı bir düzenlemedir. Rus olmayan halkların varlığını sürdürmeleri için gerekeli olan her türlü kamusal ve özel hizmet ve ihtiyacın karşılanmaması için dayanak olacak bu madde, uluslararası hukukun güvence altına almış olduğu milletlerin, yerli halklar ve etnik toplulukların hayat hakkını yok edecek niteliktedir. Bu, kuruluşu itibariyle bir Federasyon olan Rusya devletinin kendi kuruluş felsefesinden, federatif yapı mantığından ve sözleşmelerinden ayrılarak ırkçı bir devlet yapısına büründüğünün delilidir.

  Kırım Tatar halkı Rusya egemenliğini asla kabul etmemiş ve etmeyecek bir halk olarak Kırım’da hukuk ve kanundışı olarak yapılacak bu sözde halkoylamasını boykot edecektir.

  Bu itibarla, Rusya Federasyonunda yaşayan bütün onurlu kardeş halkları kendi varlıklarına son verecek bu anayasa değişikliği halkoylamasını boykota; insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalete saygılı Rus dostlarımızı da boykota katılmaya davet ediyoruz.

  1-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi

  2-Kırım Gelişim Vakfı

  3-Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı

  4-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

  5-Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  6-Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

  7-Çanakkale Kırım Tatarları Derneği

  8-Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

  9-Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  10-Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

  11-Serik Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği

  12-Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği

  13- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

  14- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

  15- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

  16- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

  17- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

  18- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

  19- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

  20- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

  21- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

  22- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi

  23- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi

  24- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı-Ballıkpınar Şubesi

  25- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

  26- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

  27- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

  28- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi

  29- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi

  30- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi

  31- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi

  32- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi

  33- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi

  34- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi

  35- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi

  36- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Altınova Şubesi

  37- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Çiftlikköy Şubesi

  38- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği

  39- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği

  40- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kalecikkaya Temsilciliği

  41- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği

  42- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği

  43- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği

  44- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği

  45- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği

  46- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği

  47- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği

  48-Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırmaları Derneği

  49-Emiryakup Kırımlılar Derneği

  50-İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  51-Düzce Kırım Türkleri Derneği

  52-Kırım Gelişim Vakfı Polatlı Şubesi

  53-Kırım Gelişim Vakfı Afyonkarahisar Şubesi

  54-Kırım Gelişim Vakfı İstanbul Şubesi

  55-Kırım Gelişim Vakfı Bursa Şubesi

  56-Kırım Gelişim Vakfı Çorlu Şubesi

  57-Bağımsız İdil-Ural Hareketi Uluslararası Teşkilatı

  Pin It