•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Bu facia sırasında Ukraynalıların yanı sıra Kırım Tatar halkı, 1921-1922 açlığında olduğu gibi, çok sayıda insanını kaybetmiştir. ‘Açlıkla öldürmek’ anlamına gelen Holodomor, Sovyet zihniyetinin ideolojik yanılsamalarına ve hedeflerine erişmek için nasıl araçlar kullandığını gözler önüne seren, trajik bir örnektir.

  Sovyetler Birliği’nin kurulmasının arkasından, aşırıcı uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan kıtlıklardan başta Ukrayna ve Kırım, Kuzey Kafkasya, İdil boyu ve Kazakistan’ın demografik yapısının derinden etkilendiğini ve milyonlarca insanın hayatlarını bu kıtlıklar sırasında kaybettiğini biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında, açlık Moskova yönetiminin ellerinde bir silaha ve buna maruz kalan halklar açısından da katliamlara dönüşmüştür.

  Ukrayna’da 2006 senesinde kabul edilen kanun sayesinde, 1932-1933 yılları arasında yaşanan açlık felaketi, yani Holodomor, bir soykırım olarak tanınmıştır. Bu bağlamda anılmaya devam edilen bu facia, Ukrayna’nın ve halkımızın tarihinde korkunç bir hatıra olarak ilelebet hatırlanacaktır.

  Kırım Derneği Genel Merkezi olarak, Sovyetler Birliği’nin toplu ölümlere yol açan bütün uygulamalarının tüm dünyaya duyurulması için, günümüzde Moskova tarafından halen daha karartılan kanıtların ışığında araştırmalar yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu itibarla, uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini desteğe ve göreve davet ediyoruz.

  Bu vesile ile, Holodomor sebebiyle hayatlarını kaybetmiş tüm masum insanların hatıralarını yâd ediyoruz.

  Baskı ve zulme karşı mücadele etmiş dost ve kardeşlerimizin haklı davalarının takipçisi olduğumuzu da Türk ve dünya kamuouyunun dikkatine sunarız.

  Saygılarımızla.

                                                                                                                                                                                 Kırım Derneği Genel Merkezi

   

   

  Pin It