•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  Logo Kırım Derneği Genel Merkez

  KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ BİRİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI NARİMAN CELAL
  İLE DİĞER VATANDAŞLARIMIZIN KAÇIRILMASI
  VE SON GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLDİRİ

  9.09.2021, Ankara

   

  Kırım Tatar Millî Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celâl ve 4 Kırım Tatar aktivist 4 Eylül 2021 tarihinde, sabaha karşı evlerine düzenlenen baskınlar sonrasında işgalci Rus güçleri tarafından tutuklanmıştır. Asılsız iddialarla göz altında tutulan bu insan hakları savunucuları terörizm suçlaması ile karşı karşıyadır.

  Türkiye’de yaşamakta olan biz Kırım Tatarları Türkiye’yi Vatanımız, Osmanlı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni devletimiz bildik. Çalışkan, dürüst, iyi vatandaşlar olduk. Birinci Dünya Savaşı’nda da İstiklâl Savaşı’nda da şehit vermemiş, gazisi olmayan aile yok gibidir. Bizler Yemen’den Sarıkamış’a, Çanakkale’den Sakarya’ya ve hatta Büyük Taarruza katılmış dedelerimizin hatıralarıyla büyüdük. Günümüzde de Türkiye’miz ve Cumhuriyetimiz en hassas olduğumuz mevzuların başında gelmektedir. Ancak, Vatanımız Kırım’ı ve orada yaşayan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık.

  Vatanımız Kırım’da sırasıyla Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği ve şimdi de Rusya Federasyonu tarafından halkımıza yapılan muamele hiçbir zaman değişmemiştir. Bu siyasetin adı “Kırım’ı Müslümansızlaştırma, Tatarsızlaştırma” siyasetidir. 238 yıldır bize, Kırım Tatarlarına uygulanan bu siyaset halkımızı yok edememiştir. Asırlarca muhacerete zorlanmış olsak da; 18 Mayıs 1944 tarihinde bütün halkımız bir gecede Ural Dağları’na, Orta Asya Çöllerine sürülerek yok edilmek istenmiş olsa da; Kırım Tatarlarının direnci ve azmi sayesinde bu girişimler başarılı olamamıştır.

  Halkımız, kaba kuvvete ve terörizme başvurmadan hukuk, insan hakları ve demokrasi kavramları doğrultusunda yürütülen Kırım Tatar Millî Hareketi sayesinde sürgün yerlerinde örgütlenmiş ve Vatana dönüş mücadelesini başarıyla sonuçlandırmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım’da yeniden millî ve dinî kurumlarını oluşturup kültürel ve medenî inkişaf yolunda mücadelelerine devam etmişlerdir. Öz yönetim organlarımız olan ve demokratik yöntemlerle çalışan Kurultay ve Millî Meclisimizi 1991 yılında toplayarak var olma mücadelelerini sürdürmüşlerdir.

  Rusya Federasyonu’nun 2014 yılında Kırım’ı işgali hiçbir ülke tarafından kabul edilmemiştir. Bu işgale en başından beri karşı çıkan ve insanlık onuru için mücadele eden Kırım Tatarlarıdır ve onların temsil organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi’dir. İşgalin birinci gününden beri tavizsiz bir duruş ortaya konmuştur. Kırım Tatarlarına ve liderlerine karşı uygulanan büyük baskılar bu sebeplerle yapılmaktadır. Onlarca aktivist kaçırılmış ve öldürülmüştür. Yıllardır akıbetlerini bilmediğimiz dostlarımız vardır. Faili meçhul bu olaylar artarak devam etmektedir. Maksat Kırım Tatarlarını Kırım’da sindirmek ve mümkünse Kırım’dan kaçırmaktır.

  Son olarak Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celâl ve dört aktivist sabaha karşı evlerine yapılan baskınlarla göz altına alınmışlar ve 4 Eylül 2021 tarihine kadar tutuklanmışlardır. Bu dostlarımızın akıbetini merak ettikleri için toplanan ve şiddetsiz bir şekilde bir arada bulunan Kırım Tatarları arasından da göz altına alınanlar olmuştur. Tutuklanan bu Kırım Tatarları ile birlikte 42 kişi işgalcilerin elinde tutulmaktadır. Tamamen uydurma suçlamalarla hapse atılan bu aktivistler toplum tarafından sevilen, saygı duyulan, itibarlı şahsiyetlerdir.

  Türkiye’de ve dünyanın 15 farklı ülkesinde yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı kardeşlerine ve halkımıza yapılan bu faşist, saldırgan, işgalci, asimilasyoncu siyaseti şiddetle reddetmektedirler. Onlara yapılan her baskı, zulüm ve hakareti bize yapılmış kabul edeceğiz.

  Kırım, Kırım Tatarlarının vatanıdır.
  Kırım Tatar halkı asla teslim olmayacaktır…

  Türk ve dünya kamuoyuna saygı ile duyurulur.

   

   

  Pin It