•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • derneklogo 150x150

  Ankara, 09 Temmuz 2018

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YERLİ HALKLAR DAİMİ FORUMU’NA

  UNESCO GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

  UNPO GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

  Rusya Federasyonu Devlet Duması alt kanadı tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya Federasyonuna bağlı Federe Cumhuriyetler ve Özerk Bölgelerde yaşayan yerli halkların anadilde eğitim zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Söz konusu yasa tasarısının 2018 yılının sonbaharında Duma’da kabul edilerek yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

  Bu yasa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Birleşmiş Milletler Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dinsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri’ye, 13 Eylül 2007 tarihli ve 61/295 sayılı Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve daha da ötesi Rusya Federasyonu Anayasası’na aykırı, insan hak ve hürriyetlerine doğrudan tecavüz eden nitelikte bir yasadır.

  Tarihî süreç boyunca Rusya Çarlığı, Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Federasyonu’nun yayılmacı ve işgalci Kremlin yönetimi politikaları, işgal ettikleri topraklarda yaşayan tüm halkları soykırım ve asimilasyon uygulamaları ile yok etmeyi amaçlamıştır. Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin 1930 yılı baskısında 160 civarında olarak verilen Sovyetler Birliği içinde yaşayan halkların sayısının aynı ansiklopedinin 1960’lı yıllardaki yeniden basımlarında 130 civarına düşmesi dahi bu soykırımların açık bir itirafı ve delilidir.

  Kremlin rejiminin yıllardır hazırlığını yaptığı bu yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile bugün başta 2014 yılında Rusya Federasyonunca işgal edilen Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları, Ukrainler ve gayriRus halklar olmak üzere, Rusya’nın tarih boyunca yayılmacı politikaları ile işgal ettiği İdil-Ural, Kafkasya, Sibirya ve Uzak Asya’da yaşayan onlarca yerli halk ve azınlık anadillerini tamamen kaybedecek ve Rusya tarafından asimile edilerek dünya üzerinden silinecektir. Bu, kültürel bir soykırımın ilk adımıdır.

  Üstelik, Federasyona bağlı federe cumhuriyetlerin ve özyönetim bölgelerinin bu federal yasa karşısında hiçbir savunma ve korunması da bulunmamaktadır.

  Rusya Federasyonu içinde yaşayan gayriRus halkları soykırıma uğratarak yok etmeye kast eden bu yasa tasarısına karşı bütün uluslararası kuruluşları Kremlin yönetiminin bu uygulamasına şiddetle ve en sert şekilde tepki vermeye davet ediyoruz.

  Saygılarımızla,

  Kırım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu


  Our letter calling the United Nations Organizations for action against the draft law aiming at removing the mandatory mother tongue education by the Russian Federation

  TO: THE UNITED NATIONS SECRETARIAT,

  THE SECRETARIAT OF THE PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES,

  THE DIRECTOR GENERAL OF UNESCO,

  THE GENERAL SECRETARIAT UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION

  Ankara, 09 July 2018


  The mandatory mother tongue education of the indigenous peoples living in the Federative Republics and Autonomous Regions of the Russian Federation is being removed by the legislation adopted on 19 June 2018 by the lower wing of the State Duma of the Russian Federation. It is expected that the draft law in question will be accepted in the Duma in the autumn of 2018 and will come into force.

  This is a law that is contrary to the United Nations Universal Declaration of Human Rights; the United Nations Declaration No 47/135 of 20 December 1993 on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Religious Minorities; the United Nations Declaration No 61/295 of 13 September 2007 on the Indigenous Peoples' Rights; the European Convention on Human Rights and even the Constitution of the Russian Federation, and that is directly violating human rights and freedoms.

  The expansionist and occupying policies of the Kremlin governance of the Tsarist Russia, the Soviet Union and the present Russian Federation throughout the history have aimed at destroying all peoples living in the occupied territories through genocide and assimilation practices. Even the number of the peoples living in the Soviet Union, which was around 160 in the reprints of the Great Soviet Encyclopedia in 1930, falling to around 130 in the reprints of the same encyclopedia in the 1960s, is a clear confession and a proof of these genocides.

  With the enforcement of this new law which has been planned for many years by the Kremlin regime, notably the Crimean Tatars, Ukrainians and non-Russian peoples living in Crimea occupied by the Russian Federation in 2014, Idil-Ural, Caucasia, Siberia and dozens of indigenous peoples and minorities living in the Far East Asia which have been occupied by the expansionist and occupying policies throughout the history will completely lose their mother tongues and will be eradicated from the world by being assimilated by Russia. This is the first step of a cultural genocide.

  Moreover, federal republics and the self-governing territories of the Federation do not have any defense and protection against this federal law.

  We kindly urge all international organizations to react violently and severely to this practice of the Kremlin administration and against this draft law which intends to annihilate the non-Russian peoples living in the Russian Federation.

  Yours sincerely,

  Mükremin Şahin
  President
  On behalf of the Executive Board of the Headquarters of the Crimean Association

   

  Pin It