•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • derneklogo 150x150

  KIRIM TÜRKLERİ

  KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

  Ankara, 10 Aralık 2018

  “10 Aralık İnsan Hakları Günü hakkında”

  Kırım Tatarlarının tarihî vatanı Kırım’ın işgalinden bugüne beşinci kez İnsan Hakları Günü’nü kaydediyoruz. Ne var ki Rusya Federasyonunun işgali altındaki Kırım yarımadası, insan haklarını koruyan ve güvence altına alan bütün hukuk metinleri, doktrin ve uygulama kurallarının hiçe sayıldığı bir coğrafya haline gelmiştir.

  Bizatihi 2014 yılında gerçekleştirdiği işgal eylemi ile Kırım’da insan hakları ihlallerine başlayan Rusya Federasyonu aradan geçen beş yıla yakın zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen neredeyse bütün insan haklarını ihlal etmiş ve bu hukuksuz işgal sürdüğü müddetçe ihlallerine devam edeceğini açıkça göstermektedir.

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Lahey Adalet Divanı kararında, Avrupa Birliğinin organlarında ve pek çok uluslararası kuruluşun yayınladığı raporlarda dile getirilen ve kınanan Kırım’daki insan hakları ihlallerine rağmen ne yazık ki Rusya Federasyonu ve onunla işbirliği halindeki bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarının Kırım’ın işgalini meşru gösterme çabalarına esefle şahit olunmaktadır. Bahse konu medya ve sivil toplum kuruluşlarının Stalin dönemi propaganda yöntemlerine başvurarak Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının yaşamakta olduğu insan hakları ihlallerini örtmeye çalışan bir takım faaliyetleri, Türkiye ve dünya kamuoyunu açıkça aldatmaya yöneliktir ve suçun örtülmesi çabasıdır.

  Rusya Federasyonu ve onunla işbirliği halindeki medya ve sivil toplum kuruluşları, artık birer insanlık suçu haline gelen Kırım’daki insan hakları ihlallerinde açıkça suç ortaklığı yapmaktadır.

  Kırım Tatarları, Kırım’da işlenen bu insanlık suçlarının failleri ve suç ortakları medenî dünyanın ve insanlığın vicdanı önünde yargılanarak hüküm giyene kadar insan hakları, hukuk ve demokrasi mücadelesine yılmaksızın devam edecektir.

  Saygılarımızla,

   

  Not: “İŞGAL ALTINDAKİ KIRIM’DA İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ve RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ GENEL İNSAN HAKLARI İHLALLERİ HAKKINDA”  raporumuzu okumak için tıklayınız.

  Pin It