•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • 19/02/2011
  Konu: Danyal Ametov
  Sayı:2011/17
   
  DÜNYA KAMUOYU’NA, TÜM İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI’NA,
  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ve AVRUPA BİRLİĞİ ORGANLARI’NA
   
              18 Mayıs 1944 Sürgününden 45 yıl sonra vatanlarına dönebilen Kırım Tatarlarının mülkiyet hakları konusunda faaliyet gösteren Avdet adlı sivil toplum kuruluşunun eski başkanı Danyal Ametov’un tutuklu bulunduğu cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı, ibadet yapmasının engellendiği, dinî sebeple bıraktığı sakalının zorla kesildiği ve dayak yediği haberleri basında yer almış ve Genel Merkezimizce safahat esef ve aynı zamanda dikkatle takip edilmektedir.
              Şu bilinmelidir ki, Kırım Tatarları hak mücadelelerini tabiyetinde bulundukları devletin yasa ve kuralları çerçevesinde, çatışma ve düşmanlığa yer vermeyecek şekilde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer insan hakları metinlerine uygun olarak geçmişte sürdürmüş ve gelecekte de bu ilke doğrultusunda sürdürecektir.
              Bu hususlar çerçevesinde, son iki asırdır ve bilhassa 18 Mayıs 1944 Büyük Sürgünü ile soykırım suçunun mağduru olan Kırım Tatar halkının:
              -Mülkiyet haklarının aynen iadesi yahut iade mümkün değilse denkleştirme ilkesi uyarınca benzeri ile denkleştirilmesi veya tazmini,
              -Yasama, Yürütme ve Yargı organlarında, kamusal kurum ve kuruluşlarda doğru oranda temsili,
              -Anayasal ve yasal haklarının kendilerine objektif ve ayrımcılığa yer vermeyecek şekilde uygulanması,
              -Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan diğer tüm haklarının tanınması ve hayata geçirilmesi,
              -Sürgün edildikleri bölgelerden Kırım’a dönememiş tüm Kırım Tatarlarının en kısa sürede vatanlarına dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması,
              -Dünya’daki tüm Kırım Tatarlarının vatanlarda yaşama hakkının tanınması,
              Gerektiği düşüncesi ile konunun dünya kamuoyuna bildirilerek, tüm İnsan Hakları Kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği organları ile konu ile ilgili tüm kişi ve kuruluşları bilgi ve gereğini yapmaya çağırıyoruz.
  Pin It