•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU

  İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

  (4-5 NİSAN 2015-ANKARA)

   

   

             Türkiye’deki 43 Kırım Tatar sivil toplum teşkilatı tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Millî Meclisi üyeleri ile birlikte toplanarak aşağıdaki netice ve kararlara varmıştır:

   

  1.     Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgali hukuk dışı ve uluslararası toplumca cezalandırılması gereken bir eylemdir. Rusya Federasyonu, bu işgal ile her türlü uluslararası hukuk kuralını ve uluslararası topluma ait evrensel ve ahlakî değerleri çiğnemiştir.

   

  Kırım’ın işgali sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Kırım Tatarlarına yönelik baskılar artarak devam etmiş, Kırım Tatarlarının millî ve demokratik hakları ortadan kaldırılmış, Kırım Tatarları kaçırılarak öldürülmüş, Kırım Tatarlarının millî liderlerinin vatan Kırım’a girmesi yasaklanmış, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz tutuklanmış, Kırım’da yaşayan toplum liderlerimiz ve doğrudan halkımız gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alınarak Kırım Tatarlarının hayat ve düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Son olarak,yegâne Kırım Tatar televizyonu ATR ve Kırım Tatarlarına ait yayın organlarının kapatılması, Kırım Haber Ajansının anavatanından ayrılmak zorunda bırakılması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile korunan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Kırım Tatar gençlerinin işgalci Rusya ordusu tarafından zorla askere alınması ve mecburi vatandaşlık uygulaması, Rus pasaportu almayan insanların işlerinden atılması, Kırım’dan çıkartılması ise vicdan, vatandaşlık, ikamet ve çalışma hürriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

   

  Bu cümleden, işgal eylemi ile oluşan suçun ve işgalden sonra Kırım’da yaşayan başta Kırım Tatarları ve diğer halkların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ve hukuklarına tecavüz eden tüm suçların ve bunların faillerinin uluslararası mahkemelerde bir an evvel yargılanması sağlanmalıdır.

   

  Bunu teminen Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır.

   

  2.     Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının ana vatanları Kırım’ı işgale derhal son vermeli ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü uluslararası toplumun güvencesinde tekrar sağlanmalıdır. Hür ve demokratik dünya devletleri ve uluslararası birlikler tarafından Rusya Federasyonuna karşı başlatılan yaptırımlar artarak devam etmeli, uluslararası hukuka ve demokrasiye inanan tüm devletler bu yaptırımlara var gücü ile destek vermelidir. Yaptırımlar ve ambargonun etkili bir şekilde işleyebilmesi için bütün ilgili ülkelerce gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta titizlik gösterilmesi sağlanmalıdır.

   

  3.     Kırım Tatar halkının işgal öncesinde hür ve demokratik zeminde seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı, Kırım Tatar Millî Meclisi ve Kırım Tatar halkının meşru temsilcilerinin liderliğinde Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Rusya’nın bu hukuk ve ahlak dışı işgalini asla tanımayacağını ve her zemin ve şartta işgalin sona erdirilmesi için insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensipleri dahilinde demokratik zeminde var gücü ile mücadele edeceğini teyiden bir kez daha beyan eder.

   

  Bu bağlamda;

   

  4.     Kırım Tatar tarihinin en büyük faciası olan 18 Mayıs 1944 Sürgün ve Soykırımının Türkiye’de çok büyük bir mitingle anılması amacıyla 17 Mayıs 2015 tarihinde Platforma üye tüm sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımı ile Anma Mitingi tertip edilmesi,

   

  5.     18 Mayıs 1944 Sürgünü Anma faaliyetlerinin 11-18 Mayıs tarihleri arasında tüm teşkilatlarımızın bulunduğu yerleşim yerlerinde konferanslar, mevlidler, anma duaları, sergiler ve benzeri etkinliklerle kamuoyunda ses getirecek düzeyde düzenlenmesi,

   

  6.     Kırım Tatarlarının millî davalarının dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için Türkiye’de profesyonel koşullarda faaliyet gösterecek Basın, Yayın ve Enformasyon organı kurulması,

   

  7.     Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin 31 Temmuz - 2 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’de toplanması,

   

  Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin hazırlık ve tertip çalışmaları için bir Organizasyon Komisyonu, Kongre’nin Tüzük tasarısının Kongre’den en az 3 hafta önce paylaşılacak şekilde hazırlanması için Hukuk Komisyonu kurulması,


  Oybirliği ile Kararlaştırılmıştır.

   

   

  for the English text click here.

  Pin It