•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESSİNİÑ
  QIRIMTATAR HALQINA
  MURACAATI
   
   1-2 AVGUST 2015 / ANQARA
   

  Vatanımız Qırımda ve diasporada yaşağan Qırımtatarları tarafından teşkil etilgen 184 cemaatçılıq teşkilatı 1-2 Avgust 2015 tarihında Anqarada toplanaraq, milliy idare organları olğan Qırımtatar Milliy Kurultayı ve Qırımtatar Milliy Meclisine halqara saada qol tutmaq ve faaliyetlerini koordinatsiya etmek maqsadınen halqara içtimaiy teşkilatı sıfatında “Dünya Qırımtatar Kongressi”ni meydanğa ketire.

  Dünya Qırımtatar Kongressi ve onıñ bütün qurucı azaları;

  1- Tarihıy ve yekâne Vatanımız Qırımınıñ ve milletimizniñ öz qaderini belgilev aqqınıñ tek Qırımtatar halqına ait olğanı,

  2- Dünyadaki bütün Qırımtatarlarnıñ Vatanları Qırımda öz milliy devletçiliginde, insan aq-uquqlarına sayğı ve demokratiya printsipleri çerçivesinde, barışıq, tınçlıq ve amanlıq içinde yaşav aqqı olğanı,

  3- Tarih boyunca Qırımtatarlarnı yoq etüv maqsadınen areket etken küçlerniñ Vatanımız Qırımdaki işğalini deral toqtatuv,

  4- Qırımtatarlarnıñ yoq oluv tehlükesi astında bulunğan tillerinen milliy, maneviy ve medeniy variyetleriniñ saqlanuvı ve kelecek nesillerge keçirilüvi içün qararlılıq içinde areket etilüvi,

  5- Kerek olğan şartlarnıñ teminlenüvinen, dünyadaki bütün Qırımtatarlarnıñ yekâne ve tarihiy Vatanları olğan Qırımğa qaytıp, anda yerleşüvleri içün bütün tedbir ve imkânlarnıñ seferber etilüvi,

  6- Qırımtatar halqını yoq etüv maqsadınen areket etkenlerniñ halqara mahkemelerde cezalandırıluvı ve Qırımtatar halqınıñ zararlarınıñ tazmin etilerek adaletniñ teminlenüvi,

  7- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan vatandaşlarımıznıñ canlarına, mallarına ve başqa er türlü aq-uquqlarına keder etecek iç bir şeyge yol berilmeyüvi,

  8- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan vatandaşlarımıznıñ ve Qırımtatar halqınıñ bu qıyın künlerinde yanında olğan Qırımdaki bütün insanlarnıñ er türlü insaniy, içtimaiy, medeniy ve maneviy ihtiyaclarınıñ teminlenüvi ve Qırımdaki adaletsizliklerni toqtatmaq içün er türlü imkânnıñ qullanıluvı,

  9- Dünya Qırımtatar Kongressiniñ bugüngece olganı gibi bugünden soñra da bütün faaliyetleri halqara uquq qaidelerine, insan aq-uquqlarına, demokratiya ve şiddetsizlik printsiplerine bağlı qalacağı,

  ususlarında milliy gimnimiz Ant Etkenmenniñ ruhı boyunca til, fikir ve iş birliginen areket etmege Ant Ete.

  Bu Ant boyunca, Dünya Qırımtatar Kongressi;

  1- Dünyanıñ qaysı yerinde yaşasa da bütün Qırımtatarlarnı, Qırımdaki işğalniñ deral toqtatıluvı ve yekâne vatanımız olğan Qırımda öz qaderini belgilev aqqı içün küreşmege,

  2- Bütün Qırımtatar halqını, meşru milliy temsil organlarımıznı yani üriyet şeraitinde saylanğan Qırımtatar Milliy Qurultayına, Qırımtatar Milliy Meclisine ve Dünya Qırımtatar Kongressine qol tutmağa, bu organlarnıñ printsip ve qararları boyunca areket ve faaliyet alıp barmağa,

  3- Bu şiar ve printsiplerni qabul etken bütün Qırımtatar cemaatçılıq teşkilatlarını, siyasiy ve içtimaiy müesseselerni, media organlarını ve Qırımtatar milliy küreşine qol tutmaq istegen diger teşkilatlarnı Dünya Qırımtatar Kongressi çatısı astında birleşmege,

  4- Milletimizni ortadan kötermege ıntılğanlarnıñ yoq oluvını eñ başta istegenleri öz tilimiz Qırımtatarcanı ve milliy menligimizni canlı tutmaq içün er şeyni yasamağa, til ve medeniyetimiz içün zarur olğan bütün zamaneviy müesseselerni teşkil etmege, tedbirlerni almağa, öz aramızda ve qorantamız içinde mıtlaq öz tilimizde laf etmege,

  5- Bütün Qırımtatar halqı olaraq, er fırsatta anayurtumız Qırımğa qaytıp anda yaşamağa,

  6- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan vatandaşlarımıznıñ telükesizlikleri, amanlıqları ve üriyetleri içün bütün imkânlarnı qullanmağa,

  davet ete.

   

  Millet, Vatan, Qırım!
   

  DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ’NİN

  KIRIM TATAR HALKINA

  MÜRACAATI
   

  1-2 AĞUSTOS 2015/ANKARA

   

  Vatanımız Kırım’da ve diasporada yaşayan Kırım Tatarları tarafından kurulan 184 sivil toplum kuruluşu 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da toplanarak, millî özyönetim organları Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ne milletlerarası alanda destek olmak üzere milletlerarası sivil toplum kuruluşu niteliğinde “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni kurmuştur.

  Dünya Kırım Tatar Kongresi ve onun bütün kurucu üyeleri;

  1- Tarihî ve yegâne vatanımız Kırım’ın ve milletimizin kaderini tayin hakkının yalnızca Kırım Tatar halkına ait olduğu,

  2- Dünyadaki bütün Kırım Tatarlarının vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkı olduğu,

  3- Tarih boyunca Kırım Tatarlarını yok etme kastıyla hareket eden zihniyetin Vatanımız Kırım’daki işgalinin derhal sona erdirilmesi,

  4- Kırım Tatarlarının yok olma tehlikesi altında bulunan dilleriyle millî, manevî ve kültürel varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için mutlak kararlılık içinde hareket edilmesi,

  5- Gereken şartların teminiyle dünyadaki bütün Kırım Tatarlarının yegâne ve tarihî vatanları Kırım’a dönerek yerleşmeleri için bütün tedbir ve imkânların seferber edilmesi,

  6- Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenlerin milletlerarası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmaları ve Kırım Tatar halkının zararlarının tazmin edilerek adaletin sağlanması,

  7- İşgal altındaki Vatanımız Kırım’da yaşayan vatandaşlarımızın başta can ve mal güvenliği olmak üzere her türlü hak ve hukuklarının korunması konusunda hiçbir taviz verilmemesi,

  8- İşgal altındaki Vatanımız Kırım’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Kırım Tatar halkının zor gününde yanında olan Kırım’daki bütün insanların her türlü insanî, sosyal, kültürel ve manevî ihtiyaçlarının sağlanması ve Kırım’daki mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü imkânın harekete geçirilmesi,

  hususlarında millî marşımız Ant Etkenmen’in manevî varlığı altında dil, fikir ve iş birliği yaparak hareket etmeye Ant etmiştir.

  Bu Ant doğrultusunda, Dünya Kırım Tatar Kongresi;

  1- Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün Kırım Tatarlarını, Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi ve yegâne vatanımız Kırım’da kendi kaderini tayin hakkı için mücadele etmeye,

  2- Bütün Kırım Tatar halkını, meşru millî temsil organlarımız olan hür şartlar altında seçilmiş bulunan Kırım Tatar Millî Kurultayı’nı, Kırım Tatar Millî Meclisi’ni ve Dünya Kırım Tatar Kongresi’ni desteklemeye, bu organların ilke ve kararları doğrultusunda hareket ve faaliyet yürütmeye,

  3- Bu ilke ve prensipleri kabul eden bütün Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarını, siyasî, sosyal kurumları, basın yayın organlarını Kırım Tatar millî mücadelesine destek vermek isteyen diğer kurum ve kuruluşları Dünya Kırım Tatar Kongresi çatısında bir araya gelmeye ve birleşmeye,

  4- Milletimizi ortadan kaldırmak maksadında olan güçlerin yok olmasını öncelikle arzu ettikleri öz dilimiz olan Kırım Tatarcayı ve millî benliğimizi canlı tutmak için her şeyi yapmaya, dil ve kültürümüz için zarurî olan bütün çağdaş müesseseleri teşkil etmeye, tedbirleri almaya, kendi aramızda ve ailemiz içinde mutlaka öz dilimizde konuşmaya,

  5- Bütün Kırım Tatar halkı olarak, her fırsatta Vatan Kırım’a dönerek yaşamaya,

  6- İşgal altındaki vatanımız Kırım’da yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri, selâmetleri ve hürriyetleri için bütün imkânları seferber etmeye,

  davet eder.

   

  Millet, Vat n, Kırım!

  Pin It