Derneğimiz İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yönetim Kurulu 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da dernek merkezinde aşağıdaki gündem maddelerine göre Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar almıştır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 21 Haziran 2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası

5-Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibrası

6-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

7-Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Turgut GÜNGEZ

Pin It