•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul İlanıdır.

  KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN

   derneklogo 150x150

  Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2024 tarihinde saat 13.00’de Mürsel Uluç Mahallesi 935.Sok. No:3/1 Dikmen Çankaya-Ankara adresindeki Dernek binasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 20.04.2024 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

   

  Gündem:

  1-Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kırım Millî Marşı’nın okunması

  2-Divan Teşekkülü

  3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

  4-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası

  5-DERBİS Sistemi kayıt zorunluluğu nedeni ile bir önceki genel kurul kararı doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda TCKN’si bulunamayan, uzunca zamandan beri irtibatı kesilmiş olan ve/veya kendisine ulaşılamayan üyelerin üyelikten çıkarılması

  6-Ankara Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi 27113 ada, 8 nolu parselde bulunan Derneğimiz binasının; Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine yıllık bir lira (1.-TL) bedelle, tapudaki işlemin yapıldığı tarihten başlamak üzere 49 yıllığına intifa hakkının tapuda tesis edilmesi

  7-Dernek Tüzüğünün; 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 35 inci ve teklif verilecek diğer maddeleri üzerinde değişiklik yapılması

  8- Tüzüğün 35-a)maddesine istinaden yeni üye kayıt ücretinin 35-b) maddesine istinaden yeni üye aidatının belirlenmesi

  9- Kırım Türklerinin yaşadığı bölgelerden yapılacak şube kurma taleplerinin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuçlandırılması ve bir sonraki genel kurulda bilgi verilmesi

  10-Dernek organlarının seçimi

  11-Dilek ve temenniler

  12-Kapanış

  Pin It