•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Rusya Federasyonu'nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'da biraraya gelen, yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar.

  1308b489ed32fd0aa426886e83e15f3c XL

  Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 178 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyonumuz bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecektir. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta ile bildirebilirler.

  DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

  BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

  15 Ağustos 2018

  Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

  Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

  Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

  Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

  Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

  Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

  Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.  

  Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

  Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

  Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

  Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

   

  İMZACI KURULUŞLAR                 :

  1

  1864 Erbaa Çerkes Derneği

  2

  Adana Çerkes Kültür Derneği

  3

  Adana Kırım Türkleri Derneği

  4

  Adige Dil Derneği

  5

  Adige Khase-Çerkes Derneği

  6

  Adige Kültür Derneği

  7

  Afşin Kafkas Kültür Derneği

  8

  Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

  9

  Alan Kültür ve Yardım Vakfı

  10

  Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

  11

  Ankara Dostluk Kulübü

  12

  Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

  13

  APRA Yayıncılık

  14

  Antalya Dostluk Kulübü

  15

  Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  16

  Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

  17

  Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

  18

  Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  19

  Başkent Dostluk Kulübü

  20

  Biga Kafkas Kültür Derneği

  21

  Bilecik Kafkas Kültür Derneği

  22

  Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

  23

  Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

  24

  Bolu Kafkas Derneği

  25

  Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  26

  Bursa Çerkes Kültür Derneği

  27

  Bursa Dostluk Kulübü

  28

  Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

  29

  Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

  30

  Çerkes Derneği/Ankara

  31

  Çerkes Derneği/Antalya

  32

  Çerkes Dernekleri Federasyonu

  33

  Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

  34

  Çerkes Hakları Derneği

  35

  Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

  36

  Çerkes Kültür Evi Derneği

  37

  Çerkesya Gençlik Meclisi

  38

  Çerkesya Hareketi

  39

  Çerkesya Yurtseverleri

  40

  Çerkesya.net

  41

  Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

  42

  Çifteler Karaçay-Balkar Derneği 

  43

  Çoğulcu Demokrasi Partisi

  44

  Çorum Kafkas Derneği

  45

  Çukurova Dostluk Kulübü

  46

  Demokratik Çerkes Hareketi

  47

  Demokratik Çerkes Kongresi Girişi

  48

  Dostluk Kulüpleri Platformu

  49

  Düzce Adige Kültür Derneği

  50

  Düzce Dostluk Kulübü

  51

  Emel Dergisi Yayın Kurulu

  52

  Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma Vakfı-İstanbul

  53

  Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği 

  54

  Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  55

  Eskişehir Kırım Halkbilimi Araştırmaları Derneği

  56

  Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  57

  Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

  58

  Eskişehir Nogay Türkleri Derneği

  59

  Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

  60

  Gaziantep Kafkas Derneği

  61

  Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  62

  Göksun Çerkes Kültür Derneği

  63

  Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

  64

  Gönen Kafkas Kültür Derneği

  65

  Hamamözü Çerkes Derneği

  66

  Hollanda Nogay Vakfı

  67

  Ilgın Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

  68

  İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  69

  İnegöl Çerkes Kültür Derneği

  70

  İskenderun Kafkas Derneği

  71

  İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

  72

  İstanbul Çerkes Derneği

  73

  İstanbul Dostluk Kulübü

  74

  İstanbul Kafkas Kültür Derneği

  75

  İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

  76

  İzmir Çerkes Kültür Derneği

  77

  Jineps Gazetesi

  78

  Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

  79

  Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

  80

  Kafkas Derneği

  81

  Kafkas Dernekleri Federasyonu

  82

  Kafkas Vakfı

  83

  Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

  84

  Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

  85

  Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

  86

  Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

  87

  Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

  88

  Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

  89

  Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

  90

  Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

  91

  Kayseri Dostluk Kulübü

  92

  Kayseri Kafkas Derneği

  93

  Kırım Gelişim Vakfı-Eskişehir

  94

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-Ankara

  95

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  96

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

  97

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

  98

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

  99

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

  100

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

  101

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

  102

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

  103

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

  104

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

  105

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Alaca Temsilciliği

  106

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Kalecikkaya Temsilciliği

  107

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi

  108

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi

  109

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Ballıkpınar Şubesi

  110

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

  111

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği

  112

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

  113

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

  114

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği

  115

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği

  116

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi

  117

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi

  118

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi

  119

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi

  120

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği

  121

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği

  122

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği

  123

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi

  124

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği

  125

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği

  126

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi

  127

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi

  128

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği

  129

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi

  130

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Subaşı Şubesi

  131

  Kiçir Adige Derneği

  132

  Kocaeli Dostluk Kulübü

  133

  Kocaeli Kafkas Derneği

  134

  Konya Çerkes Derneği

  135

  Konya Nogay Türkleri Derneği

  136

  Kozlu Çerkes Derneği

  137

  Kulu Nogay Türkleri Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği

  138

  Küçüksu Kafkas Derneği

  139

  Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

  140

  Ladik Çerkesler Derneği

  141

  Maltepe Çerkes Derneği

  142

  Manisa Kafkas Derneği

  143

  Marmara Çerkes Derneği

  144

  Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  145

  Merzifon Çerkes Kültür Derneği

  146

  Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği

  147

  Mole Video Yayıncılık

  148

  Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

  149

  Nazilli Kafkas Derneği

  150

  Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  151

  Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği

  152

  Oset-Alan Kültür Derneği

  153

  Osmaniye Kafkas Kültür Derneği

  154

  Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  155

  Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase

  156

  Sakarya Kafkas Kültür Derneği

  157

  Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

  158

  Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

  159

  Samsun Çerkes Derneği

  160

  Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği

  161

  Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  162

  Sinop Kafkas Derneği

  163

  Sivas Kafkas Çeçen Derneği

  164

  Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

  165

  Soma Kafkas Kültür Derneği

  166

  Söke Kafkas Derneği

  167

  Sungurlu Kafkas Kültür Derneği

  168

  Susurluk Kafkas Derneği

  169

  Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

  170

  Şarkışla Kafkas Derneği

  171

  Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma

  172

  Tokat Çerkes Derneği

  173

  Turhal Kafkas Kültür Derneği

  174

  Uzuntarla Adige Kültür Derneği

  175

  Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul

  176

  Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri

  177

  Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

  178

  Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği

  Pin It