•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneğimizin 2011 yılı faaliyetlerini değerlendirmek, 2012 yılı faaliyetlerini görüşmek ve bu faaliyetlerin ileriye yönelik projeksiyonunu yapmak üzere 13 ile 15 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara’da Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ile Kırım Vakfı ve Emel Kırım Vakfı’nın yöneticilerinin katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı.

   
  Açış konuşmasını Genel Başkanımız Tuncer Kalkay’ın yaptığı toplantının 1. bölümünde Şube Başkanlıklarımızın faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. Gebze Şube Başkanımız Şerife Orak, Ceyhan Şube Başkanımız İsmail Taymaz, Konya Şube Başkanımız Fikret Seyfi Kaçar, Yalova Şube Başkanımız Zeki Ertürk, Çorlu Şube Başkanımız İsmail Tonguç, Gölbaşı-Ballıkpınar Şube Başkanımız Rıfat Baybörü, Aksaray Şube Başkanımız Ahmet Tura, Balıkesir Şube Başkanımız Av. Figen Seymen, Gönen Şube Başkanımız Sami Özcan, Ilgın Şube Başkanımız Soner Abay, Bandırma Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Özbek, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Maksut Bolluk, Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Erge Erge, Nevşehir Temsilcimiz Hacı Mehmet Şahin, Ordu Temsilcimiz Recep Azaklı tarafından 2011 yılı Şube faaliyetleri ve 2012 yılı planlanan çalışmaları hakkında bilgilendirme ile birlikte Bursa Kırım Derneği Başkanı Adnan Süyen tarafından da "Vatan Kırım" konulu bir konuşma yapıldı.
   
  Genel Başkanımız Tuncer Kalkay   Balıkesir Şube Başkanımız Av. Figen Seymen
   
  Toplantının 2. Bölümü Bilkent Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümünden Doç Dr. Hakan Kırımlı tarafından yapılan değerlendirme ile başladı. Genel Merkezimiz 2011 yılı Faaliyetlerine yönelik bilgilendirme Genel Sekreterimiz Oya Deniz Çongar tarafından yapıldı. Toplantıya katılan Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ise Kırım Tatar Milli Meclisinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
   
  Gebze Şube Başkanımız Şerife Orak  Genel Sekreterimiz Oya Deniz Çongar
   
  Toplantının 3. Bölümü, Kırım Ahali Cumhuriyetinin 2017 yılındaki 100. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, 2017 yılına kadar yapılacak  çalışmaların hedefi, faaliyet türleri, teşkilatlanma kapsamı ve ilke çalışma programının konusunda çalışma grubu tarafından hazırlanan “Strateji Belgesi-2017” ile ilgili taslak Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar tarafından sunuldu.
   
   
  Toplatının son gününde Genel Merkez ve Şubelerinin faaliyetlerini yeknesak ve koordine bir şekilde yürütebilmesi için yapılabilecekler, Genel Merkez ve Şubelerinin etkinlik ve etkisinin arttırılması, tanıtımı, Genel Merkez ve şubeler arasında işbölümü, Diğer Kırım Tatar STK’ları ile ilişkiler, Türkiye’de yürütülecek diğer faaliyetlerin türleri ve yöntemlerinin belirlenmesi” konusunda tartışmalar yapıldıktan sonra, hazırlanan, toplantı sonuç bildirgesi aşağıda yer aldığı şekli ile kabul edildi.
   
   
  QIRIM TÜRKLERİ MEDENİYET VE YARDIMLAŞUV CEMİYETİ
  UMUMİY MERKEZİ VE ŞUBELERİNEÑ  QIRIM VAQUFU VE EMEL QIRIM VAQUFU İSTİŞARE TOPLAŞUVU
  NETİCE BEYANNAMESİ
   
   
  Qırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşuv Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubelerinen Qırım Vaqufu ve Emel Qırım Vaqufu 13-15 Nisan 2012 tarihinde Anqarada toplanaraq şu qararlarnı aldılar:
   
  1-Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubeleri Qırım Tatar Milliy Qurultayı ve Qırım Tatar Milliy Meclisinin prensipleri ve qararları boyunca milliy meselemizğe hizmet etmeğe devam etecektir.
   
  2-Qırım Tatar medeniyetiniñ gayrıdan tiklenüvü, ana tilimizin, milliy örf ve adetlerimiznin yaşamasına bağlıdır. Bu sebepnen Qırım Cemiyeti, ana tilimiz ve milliy örf ve adetlerimiznen medeniyetimizğe ait butün baylığımızın korçalanması ve yaşatılması yolunda bütun imkânlarını seferber etecektir.
   
  3-Qırım Ahali Cumhuriyetinin 100. Quruluş Yılına bağlı olaraq milliy meselemizğe yol çizecek Strateji-2017 Belgisi Qırım Cemiyeti bütün şubelerinen bu Belgide yer alacaq ususlar boyunca faaliyetlerini ötkerecektir.
   
  4-Strateji-2017 Belgisi, Qırım Cemiyeti ve Şubelerinin, vatan Qırımğa ve diasporağa ve buralarda yaşağan Qırım Tatarlarğa, Milliy Qurultayımız ve Meclisimiznin prensip ve qararları çerçevesinde yapacaqları hizmetlernin yol haritasını çizecek, milliy davamıznın bütün Qırım Tatarlarğa, qardaşlarımız olğan bütün Türk Dünyasına din qardaşlarımız olğan İslam Dünyasına, dünya halqlarına ve halqara quruluşlarğa tanıtılmasını sağlayacaqtır.
   
  5-Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi, şubelerinin quvvetlendirilmesi, faaliyetleriniñ milliy davamızğa hizmeti arttırılması maqsadınen butün yardımları yapacaq, faaliyetlerniñ daa çoq etkili olması içün koordinasyonu sağlayacaqtır.
   
  6-Qırım Tatarlarının aq uquqlarını qorçalamaq ve gayrıdan tiklev maqsadınen milliy taleplerimiznin Birleşken Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Aqları Mahkemesi ve insan aqlarınen alaqalı halqara quruluşlar nezdinde tilğe ketirilmesi ve tanınması için çalışmalar yapılacaqtır.
   
  7-Qurban bedellerinin Diyanet İşleri Reisligininnin Türkiye tışı içün belli etken miktardan toplanacaq, fitre ve zekatlar Qırım Müftiyatına yiberilecektir.
   
  Pin It