•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

       GENEL MERKEZİ

   
  05/02/2011
   
  Konu: Kırım Tatarca Yayınları
  Sayı:2011/12
   
  TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
  Genel Müdürlüğü’ne
   
   
              Ülkemizin en güzide yayın kuruluşu olarak milletimizin takdirine şayan olan Kurumunuzun yayınları ve hizmetleri için teşekkürü borç biliriz. Bilhassa, Kırım Türklerinin tarihte yaşadığı faciaların ve bugünkü mücadelelerin tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayan yapım ve yayınlarınız Kırım’da olduğu gibi Türkiye’de yaşayan Kırım Türklerini de çok memnun etmektedir.
   
              Malumlarınız olduğu üzere, tarih boyunca güzel Türkçemizin en önemli kollarından biri olan Kırım Türkçesi ile Türk edebiyatının ve sanatınınher dalına önemli eserler verilmiş, Kırım’ın yetiştirdiği Gazi Geray Han, Devlet Geray Han, Ali Kırımî, Gaspıralı İsmail Bey, Bekir Sıtkı Çobanzade ve Cengiz Dağcı’nın da aralarında bulunduğu pek çok şair, yazar, ilim ve fikir adamı ilim, sanat ve edebiyat dünyamıza çok önemli eserler kazandırmıştır.
   
              Ne var ki hususen 18 Mayıs 1944 Sürgünü sadece bir soykırım olarak neticelenmemiştir. Bugün Kırım Tatarcası, Birleşmiş Milletler tarafından “tehlike altındaki diller” kategorisinde tanımlanan yok olmaya yüz tutmuş bir dil olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
   
              Gerek Kırım’da yaşayan soydaşlarımız ve gerekse Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları dilin yok olmasının milletin yok olması anlamına geldiği bilincinden hareketle Kırım Tatarcasının milletin asli unsuru olarak varlığını sürdürebilmesi yolunda mücadele vermekteyiz. Bu gaye ile basılı süreli ve süresiz yayınlarla, Kırım’da inşa edebilmeyi başarabildiğimiz 15 millî mektebimizle, üniversitemizle, kütüphanemizle, ziyalı edebiyat ve bilim adamlarımızla Kırım Tatar Millî Meclisi’nin etrafında çalışmalarımız elimizden geldiğince sürmektedir.
   
              Ne var ki, gerek Kırım’da gerekse Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde, günlük hayatın en önemli iletişim aracı haline gelen kitlesel yayın imkanlarımız, yani radyo ve televizyon yayınlarımız yok denecek kadar azdır.
   
              Bugün, Kırım’da sadece Radyo Meydan ve ATR televizyonları Kırım Tatarca yayın yapabilen ve yayınlarının kapsama alanı birkaç şehirden ibaret yayın kuruluşlarımız olarak kendi varlık mücadeleleri ile birlikte, Kırım Tatar dilinin de varlık mücadelesini yürütmeye çalışmaktadır. Kırım Devlet Televizyonu ise haftada birkaç saatlik bir yayın imkanı verebilmektedir.
   
              Millî eğitim ve hassaten dil konusundaki bu mücadelemiz ve destek talebimiz, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, sayın Devlet Bakanımız Faruk Çelik’i ziyaretleri sırasında da dile getirilmiştir.
   
              Bu itibarla, millî kültürümüzün çok önemli bir parçası olan Kırım Tatarcasının varlık mücadelesine Kurumunuzca bugüne kadar verilen desteğin arttırılması talebimizi Kurumunuza iletmek zarureti bulunmaktadır.
   
              Bu meyanda, hususen TRT-WORLD hizmetiniz dahilinde bulunan TRT-Tatar programınıza Kazan Tatarcası yanı sıra Kırım Tatarca hizmetinin eklenmesi, TRT-Avaz ve TRT-Türk kanallarında Kırım Tatarca programların yayınlanması, var olma mücadelesi veren Kırım Tatar dilinin bu mücadelesine çok önemli destek olacaktır.
   
              Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizin uzun süredir yürüttüğü “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Kırım’dan pek çok gencimiz gelerek Türkiye’deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlamıştır. Bunlar arasında basın-yayın, radyo-televizyon bölümlerinden mezun olan çok sayıda Kırım Tatar gencimiz bu hizmetlerin verilmesinde Kurumunuzda çalışabilecek kapasitedir. Yine Kırım Haber Ajansı, Radyo Meydan, ATR Televizyonu ve Kırım Devlet Televizyonu ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kurumunuzla her türlü işbirliğine hazırdır ve program yapımı konusunda işbirliğine açıktır.
   
              Yayınları ile Kırım Tatarlarını mücadelelerinde yalnız bırakmayan Kurumunuzun bu hususta da hassasiyet ve yakınlık göstereceği inancıyla ve saygıyla arz ederiz.
  Pin It