•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •                                                                               

   
  DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ II.TOPLANTISI
  PROGRAMI VE GÜNDEMİ
  (31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS 2015/ANKARA-TÜRKİYE)
   
   

  31 Temmuz 2015-Cuma      :

  Delege ve Misafirlerin Ankara’ya gelişi, otele yerleşme ve kayıt işlemleri
   
  01 Ağustos 2015-Cumartesi :
   

  08:30-09:45    :Delege ve misafirlerin kayıt işlemleri

   

  10:00-12:30    :-Açılış (Millî marşlar-Dua)

                           -Açılış Konuşması

                          -Protokol Konuşmaları

                                    

                          -Açılış Bildirgesi

   

  12:30-14:00    :Öğle Yemeği

   
  14:00-16:00    :I.Oturum

                          -Kongre Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi-Sekreterya Oluşturulması

                          -Kongre Çalışma Prensipleri’nin görüşülmesi, kabulü ve Bildirge ilanı

  -Vatan Kırım’ın işgali karşısında uygulanacak stratejilerin görüşülmesi ve Bildirge’nin kabul edilerek ilanı

   
  16:00-16:30    :Ara
   
  16:30-18:30    :II.Oturum

                          -Kongre Anatüzüğünün görüşülmesi ve kabulü

                          -Kongre Başkanı’nın seçimi

                          -Kongre Başkanı’nın konuşması

   

  19:30              :Akşam Yemeği

  21:30              :Gala Programı-Kırım Tatar Kültür Gecesi

   

  02 Ağustos 2015 Pazar         :

   
  10:00-12:30    :III.Oturum

                          -Kongre Yönetim Kurulunun seçimi

                          -Kongre Denetim Kurulunun seçimi

  -Anatüzük gereği Konsey ve Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ile diğer hususların görüşülmesi ve kabulü

  -Bir sonraki Kongrenin toplanacağı yerin belirlenmesi

   

  12:30-14:00    :Öğle Yemeği

   
  14:00-16:00    :IV.Oturum

                          -Kongre Sonuç Bildirisinin görüşülmesi ve ilanı

                          -Dünya kamuoyuna müracaatın görüşülmesi ve ilanı

                          -Ukrayna Cumhuriyetine müracaatın görüşülmesi ve ilanı

                          -Kırım Tatar halkına müracaatın görüşülmesi ve ilanı

   

  16:00-17:00    :Kongre Başkanının kapanış konuşması ve Kapanış

   
  Pin It