•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Bir diğer konu da Facebook gibi sosyal medyada bazı arkadaşlarımızın klavye kısıtından dolayı değişik alfabede yazdıkları Türkçe mesajları yabancı bir dil sanarak okumaktan vaz geçip, yararlı bilgilerden veya haberlerden mahrum kalabiliyoruz. (Mesela: Kiril alfabesi ile Kırım Tatarca yazılan bir eser bu alfabeye alışık olmayanlar için Rusça veya Ukraince sanılabilmektedir.)

  Türk boyları arasında yazılı iletişimi sağlamak ve İnternet arşivlerinde bulunan kaynakların daha iyi değerlendirilebilmesi için İsa Sarı Bey tarafından hazırlanıp İnternet ortamında sunulan Türk lehçeleri için güzel bir alfabe çevrim programı bulunmaktadır. Kendi klavyenizi kullanarak hedef alfabede (Mesela: Türkçe F klavyenizle, Kırım Tatarca Kiril alfabesinde yazmak veya tersi gibi) karşılığını da yazabilirsiniz.

  Aşağıdaki Çağdaş Türk Lehçelerinin alfabeleri arasında Latin-Kiril ve Kiril-Latin Çevrimi için İsa SARI'nın www.isa-sari.com adlı sitesini ve şu linki http://www.isa-sari.com/ctlk/?id=tr kullanabilirsiniz.

  Altay Türkçesi
  Azerbaycan Türkçesi (Eski)
  Başkurt Türkçesi
  Çuvaş Türkçesi
  Gagavuz Türkçesi
  Hakas Türkçesi
  Karaçay Türkçesi
  Karakalpak Türkçesi
  Kazak Türkçesi
  Kazan Tatarcası
  Kırgız Türkçesi
  Kırım Tatarcası
  Kumuk Türkçesi
  Malkar Türkçesi
  Nogay Türkçesi
  Özbek Türkçesi (Eski)
  Tuva Türkçesi
  Türkmen Türkçesi (Eski)
  Yakut Türkçesi
  Yeni Uygur Türkçesi

  isa sari1

  isa sari2

   

  Not: 1) Bu çevrimlerde bazı harflerin dönüşümünde ufak tefek problemlerle karşılaşılabilmektedir. Dönüştürülen metin basımda kullanılacaksa, ilgili alfabelerde yetkin bir kişi tarafından gözden geçirilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını öğütlerim. (Ömer Özel)

  Kiril – Latin çevriminde yanlışlıklar:

  Э > Y (E>Y: Ymel, doğrusu “Emel”)

  э > ye ( эди > yedi, doğrusu “edi”)

  я > ya (â>ya: Bilyal değil, doğrusu “Bilâl”)

  ю > yu (ü>yu: Tyurkçе değil Türkçe)

  Latin – Kiril çevriminde yanlışlıklar:

  е > э (емел değil эмел, söz başında)

  â > â (çevirilmiyor, doğrusu я)

  2) Yukarıdaki sitede Çağdaş Türk lehçeleri, Osmanlı Türkçesi/Arapça ve Göktürkçe için ekran klavyeleri de sunulmaktadır. (Ömer Özel)

  Pin It