•  Kırım Derneği Genel Merkezi
  •   +90.312.419 47 49
  •   info@kirimdernegi.org.tr
  • Elif Hendem'in "Yıldız Dergisi - Kırım Türkçesi Derlemeleri II" başlıklı Yüksek Lisans Tezinin (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü - 2008) konusunu; Yıldız Dergisi'nin çeşitli sayılarında yayımlanan Çerkez Ali'nin "Cümertlik" ve Huriye Edemova'nın "Baş Yazısı" adlı romanları oluşturmaktadır.

     

    İnternette arama motorlarında herhangi bir Türk lehçesinde yazı, haber veya sözcük ararken kullanılan alfabeler ve klavyelerdeki farklılıklardan ötürü kısıtlı sayıda sonuca ulaşabilmekteyiz. Araştırma konusunda daha çok kaynağa ulaşılabilecek dilde/lehçede/alfabede arama yaptırılması ve bulunan sonuçların kolaylıkla okuyabileceğimiz alfabeye dönüştürülmesi bu kısıtın aşılmasında önem arz etmektedir.